Search form

มัทธิว 19:13

พระเยซู​ปั๋น​ปอน​หละอ่อน

13ต๋อน​นั้น​มี​บาง​คน​ปา​หละอ่อน​หน้อยๆ ของ​หมู่​เขา​เข้า​มา​หา​พระเยซู เปื้อ​หื้อ​พระองค์​วาง​มือ​กับ​อธิษฐาน​เผื่อ แต่​หมู่​สาวก​ว่า​หื้อ