Search form

มัทธิว 19:14

14แต่​พระเยซู​บอก​ว่า “หื้อ​หมู่​หละอ่อน​เข้า​มา​หา​เฮา​เต๊อะ บ่ดี​ห้าม​เขา​ไว้ ย้อน​ว่า​แผ่นดิน​สวรรค์​เป๋น​ของ​คน​ตี้​เผียบ​เหมือน​หละอ่อน​หมู่​นี้”