Search form

มัทธิว 19:16

พระเยซู​อู้​กับ​เศรษฐี​เรื่อง​จีวิต​นิรันดร์

16มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​มา​หา​พระเยซู​ถาม​ว่า “อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​เยียะ​ความ​ดี​อะหยัง​พ่อง​เถิง​จะ​ได้​จีวิต​นิรันดร์”