Search form

มัทธิว 19:3

3หมู่​ฟาริสี​บาง​คน​มา​ลอง​เจิง​พระเยซู ถาม​ว่า “จะ​ผิด​บท​บัญญัติ​ก่อ ถ้า​ผัว​จะ​ละ​เมีย​เหีย บ่ว่า​จะ​มี​สาเหตุ​มา​จาก​เรื่อง​อะหยัง​ก็​ต๋าม”