Search form

มัทธิว 2:13

ปา​พระเยซู​หนี​ไป​ประเทศ​อียิปต์

13เมื่อ​หมู่​โหราจ๋ารย์​ปิ๊ก​ไป​แล้ว ทูตสวรรค์​ของ​พระเจ้า​องค์​นึ่ง​มา​เข้า​ฝัน​โยเซฟ​บอก​ว่า “ลุก​ขึ้น ปา​สอง​แม่​ลูก​หนี​ไป​อยู่​ตี้​ประเทศ​อียิปต์ เถิง​แล้ว​หื้อ​อยู่​ตี้​หั้น จ๋น​กว่า​เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ปิ๊ก​มา​แหม​ใหม่ ย้อน​ว่า​กษัตริย์​เฮโรด​ก่ำลัง​จะ​ส่ง​คน​มา​ตวย​ฆ่า​ลูก”