Search form

มัทธิว 2:16

เฮโรด​สั่ง​ฆ่า​หละอ่อน​ป้อจาย​ใน​เบธเลเฮม

16เมื่อ​กษัตริย์​เฮโรด​ฮู้​ว่า​ต้าน​โดน​หมู่​โหราจ๋ารย์​จุ​ก็​โขด​ขนาด จึง​สั่ง​หื้อ​ทหาร​ไป​ฆ่า​หละอ่อน​ป้อจาย​อายุ​สอง​ขวบ​ลง​มา​กู้​คน​ตี้​อยู่​ใน​หมู่​บ้าน​เบธเลเฮม ตึง​ต๋ำ​หมู่​บ้าน​ใก้ๆ หั้น ย้อน​ว่า​กษัตริย์​เฮโรด​กึ๊ด​ว่า​เป๋น​เวลา​สอง​ปี๋​ผ่าน​มา​แล้ว​ตี้​หมู่​โหราจ๋ารย์​ได้​หัน​ดาว