Search form

มัทธิว 2:17

17เรื่อง​นี้​เกิด​ขึ้น​จาอี้ ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​อู้​ผ่าน​คน​จื้อ​เยเรมีย์ ตี้​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์​ว่า