Search form

มัทธิว 2:18

18“ได้ยิน​เสียง​คน​ใน​หมู่​บ้าน​รามาห์

เป๋น​เสียง​ไห้​เสียง​หุย ย้อน​ความ​เสียใจ๋​ขนาด

คือ​เสียง​นาง​ราเชล​ไห้ๆ หุยๆ เรื่อง​ลูก​ตังหลาย​ของ​นาง

ใผ​มา​อู้​เล้าโลม​จาใด​นาง​ตึง​บ่ยอม​ฟัง

ย้อน​ว่า​ลูก​ตังหลาย​ของ​นาง​บ่มี​แล้ว”