Search form

มัทธิว 2:22

22แต่​เมื่อ​โยเซฟ​ฮู้​ว่า​อารเคลาอัส​ได้​ขึ้น​เป๋น​กษัตริย์​ปกครอง​แคว้น​ยูเดีย แตน​กษัตริย์​เฮโรด​ป้อ​ของ​เขา ก็​กั๋ว​บ่ก้า​ปิ๊ก​เข้า​ไป​ใน​แคว้น​ยูเดีย แต่​ใน​ความ​ฝัน​โยเซฟ​ได้​กำ​เตื๋อน​จาก​พระเจ้า​ว่า หื้อ​เตียว​ตาง​ไป​ตี้​แคว้น​กาลิลี​แตน