Search form

มัทธิว 2:23

23โยเซฟ​ปา​ครอบครัว​ไป​อยู่​ตี้​เมือง​นาซาเร็ธ กำ​ตี้​พระเจ้า​เกย​อู้​ผ่าน​มา​ตาง​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ก็​เกิด​ขึ้น​แต๊​ว่า “คน​ตังหลาย​จะ​ฮ้อง​ต้าน​ว่า จาว​นาซาเร็ธ”