Search form

มัทธิว 2:5

5หมู่​เขา​ตอบ​ว่า “ตี้​หมู่บ้าน​เบธเลเฮม​ใน​แคว้น​ยูเดีย ย้อน​ว่า​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​เขียน​ไว้​ว่า