Search form

มัทธิว 2:6

6‘หมู่​บ้าน​เบธเลเฮม​ใน​แผ่นดิน​ยูดาห์

บ่ใจ้​หมู่บ้าน​สะ​เล็ก​สะ​หน้อย​ใน​หมู่​เมือง​ต่างๆ ใน​แผ่นดิน​ยูดาห์​เน่อ

ย้อน​ว่า​จะ​มี​เจ้านาย​คน​นึ่ง​ออก​มา​จาก​หมู่​เจ้า

ตี้​จะ​มา​เป๋น​ผู้นำ​ตี้​เอา​ใจ๋​ใส่​จาว​อิสราเอล คน​ของ​เฮา’ ”