Search form

มัทธิว 2:8

8เมื่อ​ฮู้​แล้ว​ก็​หื้อ​หมู่​โหราจ๋ารย์​ไป​ตี้​หมู่บ้าน​เบธเลเฮม​สั่ง​ว่า “ไป​เซาะ​หา​หละอ่อน​คน​นั้น​หื้อ​ดีๆ เต๊อะ เมื่อ​ปะ​แล้ว ขะใจ๋​ปิ๊ก​มา​บอก​เฮา​เวยๆ เปื้อ​เฮา​จะ​ไป​นมัสก๋าน​ต้าน​ตวย”