Search form

มัทธิว 20:17

พระเยซู​ตวายตั๊ก​เรื่อง​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์​แหม​เตื้อ

17ต๋อน​ตี้​พระเยซู​ก่ำลัง​เตียว​ตาง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม พระองค์​ฮ้อง​สาวก​ตึง​สิบ​สอง​คน​หื้อ​ออก​จาก​คน​ตังหลาย​มา​อยู่​เปาะ​กั๋น แล้ว​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า