Search form

มัทธิว 20:19

19แล้ว​จะ​มอบ​ต้าน​หื้อ​กับ​คน​ต่างจ้าด​เฆี่ยน​ตี๋​กับ​เยาะเย้ย แล้ว​ก็​ปา​ไป​เขิง​ตี้​ไม้​ก๋าง​เขน​จ๋น​ต๋าย แต่​ใน​วัน​ตี้​สาม​พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย”