Search form

มัทธิว 20:21

21พระเยซู​ถาม​นาง​ว่า “มี​เรื่อง​อะหยัง​กา” นาง​ตอบ​ว่า “เมื่อ​พระองค์​ขึ้น​เป๋น​เจ้า​องค์​นั้น​แล้ว ขอ​หื้อ​ลูกบ่าว​ตึง​สอง​คน​ของ​ข้าเจ้า​นั่ง​อยู่​เผิก​ขวา​คน​นึ่ง เผิก​ซ้าย​คน​นึ่ง​ตวย​เน่อ”