Search form

มัทธิว 20:22

22พระเยซู​ตอบ​ว่า “หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​ว่า ก่ำลัง​ขอ​อะหยัง ต้าน​จะ​กิ๋น​น้ำ​จาก​ถ้วย​แห่ง​ความ​ตุ๊ก​ตี้​เฮา​จะ​กิ๋น​ได้​กา” เขา​ตึง​สอง​ตอบ​ว่า “ได้​ก่า”