Search form

มัทธิว 20:23

23พระเยซู​บอก​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​จะ​ได้​กิ๋น​จาก​ถ้วย​ของ​เฮา​แน่นอน แต่​ตี้​จะ​หื้อ​ใผ​นั่ง​เผิก​ขวา​เผิก​ซ้าย​ของ​เฮา​นั้น บ่ใจ้​เฮา​เป๋น​คน​จัด​หื้อ​นั่ง​เน่อ แต่​พระบิดา​ของ​เฮา​เต้าอั้น​ตี้​เป๋น​ผู้​เลือก​ว่า​จะ​หื้อ​ใผ​นั่ง​ตั๊ด​ไหน”