Search form

มัทธิว 20:26

26แต่​สำหรับ​หมู่​ต้าน​นั้น​บ่เป๋น​จาอั้น​เน่อ ใน​หมู่​ต้าน​ถ้า​ใผ​คน​ใด​ใค่​เป๋น​ใหญ่ ก็​หื้อ​เขา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​หมู่​ต้าน