Search form

มัทธิว 20:31

31คน​ตังหลาย​ปา​กั๋น​ด่า​คน​ต๋า​บอด​สอง​คน​นั้น​หื้อ​ดัก​เหีย แต่​เขา​ก็​เอิ้น​ดัง​ขึ้น​ติกๆ ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า บุตร​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​เหย ขอ​โผด​อินดู​หมู่​เฮา​สอง​คน​น่อย​เต๊อะ”