Search form

มัทธิว 20:6

6ประมาณ​ห้า​โมง​แลง เจ้าของ​สวน​ก็​ออก​ไป​แหม​เตื้อ ก็​หัน​บาง​คน​ยืน​อยู่​บ่ดาย เปิ้น​ก็​เข้า​ไป​ถาม​คน​หมู่​นั้น​ว่า ‘เป๋น​จาใด​หมู่​เจ้า​เถิง​ยืน​ตี้​นี่ บ่เยียะ​ก๋าน​อะหยัง​วัน​ค่ำ​จาอี้’