Search form

มัทธิว 21:1

พระเยซู​ขี่​ลา​เข้า​กรุง​เยรูซาเล็ม

1เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​เข้า​มา​ใก้​กรุง​เยรูซาเล็ม ก็​มา​แผว​หมู่​บ้าน​เบธฟายี​บน​ดอย​บ่ากอกเทศ ก็​ใจ๊​สาวก​สอง​คน​เข้า​ไป​ก่อน