Search form

มัทธิว 21:12

พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​พระวิหาร

12พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​บริเวณ​พระวิหาร แล้ว​ไล่​เหิบ​หมู่​คน​ตี้​ก่ำลัง​ซื้อ​ขาย​ของ​กั๋น​อยู่​ตี้​หั้น กับ​ปึ๊ด​โต๊ะ​ของ​คน​ฮับ​แลก​สตางค์ กับ​ยู้​ตี้​นั่ง​ของ​คน​ขาย​นกก๋าแก๋​ขว้าง​ตวย