Search form

มัทธิว 21:15

15เมื่อ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​หัน​สิ่ง​อัศจ๋รรย์​ต่างๆ ตี้​พระเยซู​เยียะ กับ​ได้ยิน​เสียง​หละอ่อน​โห่​เอิ้น​กั๋น​ใน​บริเวณ​พระวิหาร​ว่า “โฮซันนา​แก่​บุตร​ของ​กษัตริย์​ดาวิด”​หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​โขด​พระเยซู