Search form

มัทธิว 21:21

21พระเยซู​ตอบ​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ บ่อิกขะหลิก​ใจ๋​สัก​หน้อย ต้าน​ก็​จะ​เยียะ​จาอี้​ได้​เหมือน​กั๋น จะ​เยียะ​ได้​นัก​เหลือ​นี้​แหม​ตวย บ่ว่า​จะ​สั่ง​ดอย​ม่อน​นี้​ย้าย​ลง​ไป​ใน​ทะเล​เหีย ก็​จะ​เป๋น​ไป​จาอั้น