Search form

มัทธิว 21:23

ผู้นำ​ศาสนา​ต๊า​พระเยซู​เรื่อง​สิทธิ​อำนาจ

23พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​บริเวณ​พระวิหาร ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​สอน​อยู่​นั้น หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​เข้า​มา​ถาม​พระองค์​ว่า “ต้าน​มี​สิทธิ​อำนาจ​อะหยัง​เยียะ​สิ่ง​หมู่​นี้ ใผ​หื้อ​สิทธิ​อำนาจ​ต้าน”