Search form

มัทธิว 21:25

25ลอง​ตอบ​เฮา​มา​กำ​ลอ​ว่า สิทธิ​อำนาจ​ของ​ยอห์น​ตี้​เขา​หื้อ​บัพติศมา​นั้น​มา​จาก​ไหน มา​จาก​พระเจ้า​กาว่า​มา​จาก​คน” หมู่​เขา​ก็​เปิ็กษา​กั๋น​ว่า “ถ้า​หมู่​เฮา​จะ​ว่า ‘มา​จาก​พระเจ้า’ ต้าน​ก็​จะ​ย้อน​ถาม​หมู่​เฮา​แหม​ว่า ‘แล้ว​เป๋น​จาใด​บ่เจื้อ​ยอห์น’