Search form

มัทธิว 21:30

30“จาก​นั้น​ป้อ​ก็​ไป​บอก​ลูก​บ่าว​คน​หล้า​เหมือน​กั๋น​ว่า ‘ลูก​ป้อ วัน​นี้​ไป​เยียะ​ก๋าน​ใน​สวน​องุ่น​ของ​ป้อ​กำ​เน่อ’ ลูก​บ่าว​คน​หล้า​ตอบ​ว่า ‘ตกลง​ครับ ผม​จะ​ไป​เยียะ’ แต่​เขา​ก็​บ่ได้​ไป​เยียะ​สัก​กำ