Search form

มัทธิว 21:31

31“ขอ​ถาม​ว่า ลูก​บ่าว​สอง​คน​นี้ คน​ใด​ตี้​เจื้อ​ฟัง​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​ของ​ป้อ” หมู่​เขา​ตอบ​ว่า “ลูก​บ่าว​คน​เก๊า” พระเยซู​ก็​บอก​หมู่​เขา​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​เก็บ​ภาษี​กับ​แม่ญิง​ขาย​ตั๋ว จะ​ได้​เข้า​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​ก่อน​หมู่​ต้าน​เน่อ