Search form

มัทธิว 21:32

32ย้อน​ว่า​ยอห์น​ได้​มา​จี๊​ตาง​หื้อ​หัน​ว่า​จะ​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ได้​จาใด หมู่​ต้าน​ก็​บ่ยอม​เจื้อ​ยอห์น แต่​คน​เก็บ​ภาษี​กับ​แม่ญิง​ขาย​ตั๋ว​ได้​เจื้อ​ยอห์น เถิง​แม้​ต้าน​ตังหลาย​ได้​หัน​สิ่ง​หมู่​นี้​แล้ว แต่​ก็​ยัง​บ่ยอม​กลับใจ๋​จาก​บาป​มา​เจื้อ​ยอห์น​เลย