Search form

มัทธิว 21:33

กำเผียบ​เรื่อง​สวน​องุ่น​กับ​คน​เจ้า

33“ฟัง​กำเผียบ​ตี้​จะ​เล่า​นี้​หื้อ​ดี เรื่อง​มี​อยู่​ว่า เจ้า​ของ​สวน​คน​นึ่ง​เยียะ​สวน​องุ่น เขา​ล้อม​ฮั้ว​แวด​สวน​ไว้​หมด เจาะ​หิน​แป๋ง​เป๋น​บ่อ​ย่ำ​องุ่น กับ​แป๋ง​ป้อม​สำหรับ​เฝ้า​สวน​ไว้ แล้ว​หื้อ​คน​มา​เจ้า ส่วน​เจ้าของ​ก็​เตียวตาง​ไป​อยู่​ต่าง​ประเทศ