Search form

มัทธิว 21:34

34เมื่อ​เถิง​หน้า​เก็บ​หน่วย​องุ่น เจ้าของ​สวน​ก็​หื้อ​ลูกจ้าง​ไป​หา​หมู่​คน​เจ้า เปื้อ​ฮับ​ส่วน​แบ่ง​องุ่น​ตี้​เป๋น​ส่วน​แบ่ง​ของ​เขา