Search form

มัทธิว 21:41

41หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​คน​เฒ่า​คน​แก่​ตอบ​ว่า “เจ้า​ของ​สวน​จะ​ฆ่า​คน​บ่ดี​หมู่​นั้น​หื้อ​ต๋าย​อย่าง​ตุ๊ก​ทรมาน แล้ว​ก็​หื้อ​คน​ตี้​ยอม​แบ่ง​องุ่น​หื้อ​กับ​เจ้า​ของ​สวน​เมื่อ​เถิง​หน้า​เก็บ​หน่วย​เจ้า​ต่อ”