Search form

มัทธิว 21:42

42พระเยซู​บอก​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​บ่เกย​อ่าน​พระคัมภีร์​ข้อ​นี้​กา​ตี้​ว่า

‘ศิลา​ตี้​สล่า​แป๋ง​เฮือน​เอา​ขว้าง​ไป​แล้ว​นั้น

ป๋ากฏ​ว่า​เป๋น​ศิลามุมเอก

สิ่ง​นี้​มา​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า

ตี้​หมู่​เฮา​หัน​กับ​ต๋า ก็​งืด​แต๊ๆ’