Search form

มัทธิว 21:43

43เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​จะ​ถูก​ยึด​เอา​ไป​จาก​หมู่​ต้าน แล้ว​ก็​ยก​หื้อ​กับ​คน​ตี้​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระเจ้า