Search form

มัทธิว 21:5

5“หื้อ​บอก​จาว​เมือง​ศิโยน​ ว่า

‘ผ่อ​หั้น​ลอ กษัตริย์​ของ​หมู่​เจ้า​ก่ำลัง​มา​หา​เจ้า​ตังหลาย

พระองค์​สุภาพ​อ่อนโยน​ขี่​หลัง​ลา

ขี่​หลัง​ลูก​ลา​มา’ ”