Search form

มัทธิว 22:16

16หมู่​เขา​ก็​เลย​ส่ง​สาวก​ของ​ตั๋ว กับ​หมู่​ตี้​สนับ​สนุน​เฮโรด ไป​ถาม​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์ หมู่​เฮา​ฮู้​ว่า​อาจ๋ารย์​เป๋น​คน​สัตย์ซื่อ สอน​เรื่อง​ตาง​ของ​พระเจ้า​ต๋าม​ความ​จริง​โดย​บ่ได้​เอาใจ๋​ใผ ย้อน​อาจ๋ารย์​บ่หันแก่​หน้า​ใผ​เลย