Search form

มัทธิว 22:17

17ถ้า​จาอั้น​จ้วย​บอก​หมู่​เฮา​กำ​ลอ​ว่า อาจ๋ารย์​กึ๊ด​ว่า​จาใด ตี้​จะ​เสีย​ภาษี​หื้อ​ซีซาร์ เฮา​ควร​จะ​เสีย​ดี​กาว่า​บ่ควร​เสีย​ดี”