Search form

มัทธิว 22:21

21หมู่​เขา​ตอบ​ว่า “เป๋น​ของ​ซีซาร์” พระเยซู​ก็​บอก​หมู่​เขา​ว่า “ของ​ของ​ซีซาร์​ก็​เอา​ไป​หื้อ​ซีซาร์ แต่​ของ​ของ​พระเจ้า​ก็​หื้อ​พระเจ้า”