Search form

มัทธิว 22:23

หมู่​สะดูสี​แน​ยับ​ผิด​พระเยซู

23ใน​วัน​นั้น สะดูสี​บาง​คน​มา​หา​พระเยซู คน​หมู่​นี้​ถือ​ว่า​บ่มี​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย หมู่​เขา​ถาม​พระองค์​ว่า