Search form

มัทธิว 22:34

บัญญัติ​ข้อ​ใด​สำคัญ​ตี้​สุด

34เมื่อ​หมู่​ฟาริสี​ได้ยิน​ว่า​หมู่​สะดูสี​จับ​ผิด​ใน​กำ​อู้​พระเยซู​บ่ได้ หมู่​เขา​ก็​มา​จุมนุม​กั๋น​เปื้อ​ถาม​พระเยซู​แหม​เตื้อ