Search form

มัทธิว 22:42

42“หมู่​ต้าน​กึ๊ด​จาใด​พ่อง​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​พระคริสต์ ต้าน​เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​ใผ” หมู่​ฟาริสี​ตอบ​ว่า “เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​กษัตริย์​ดาวิด”