Search form

มัทธิว 22:43

43พระเยซู​ถาม​ต่อ​ว่า “แล้ว​เป๋น​จาใด​เมื่อ​กษัตริย์​ดาวิด​อู้​โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​นั้น จึง​ฮ้อง​พระคริสต์​ว่า ‘องค์​พระผู้เป๋นเจ้า’ ย้อน​กษัตริย์​ดาวิด​ได้​อู้​ว่า