Search form

มัทธิว 23:13

พระเยซู​ด่า​หมู่​ผู้นำ​ศาสนา

13“ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​กับ​หมู่​ฟาริสี ย้อน​ว่า​หมู่​เจ้า​เป๋น​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ๋​ก๊ด หมู่​เจ้า​ได้​กีด​กั๋น​คน​อื่น​บ่หื้อ​ไป​แผว​แผ่นดิน​สวรรค์ เซิ่ง​หมู่​เจ้า​ก็​บ่ยอม​เข้า​ไป เมื่อ​คน​อื่น​ฮิ​จะ​เข้า​ไป หมู่​เจ้า​เอง​ก็​ขวาง​ไว้​เหีย​