Search form

มัทธิว 23:15

15“ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​กับ​หมู่​ฟาริสี เจ้า​เป๋น​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ๋​ก๊ด ตี้​ต้อง​ฮับ​ความ​ตุ๊ก หมู่​เจ้า​ยอม​ข้าม​น้ำ​ข้าม​ทะเล เปื้อ​เซาะ​หา​คน​ก้า​คน​เดียว​หื้อ​เข้า​ฮีต​ศาสนา​ยิว เมื่อ​เข้า​ฮีต​แล้ว ก็​เยียะ​หื้อ​เขา​สมควร​ตี้​จะ​ตก​หม้อหน้าฮก​นัก​เหลือ​เจ้า​ตังหลาย​แหม​สอง​เต้า