Search form

มัทธิว 23:16

16“ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​คน​นำ​ตาง​ตี้​ต๋า​บอด ตี้​ต้อง​ฮับ​ความ​ตุ๊ก หมู่​เจ้า​สอน​ว่า ‘ถ้า​คน​ใด​ก็​ต๋าม​เมื่อ​สาบาน​โดย​อ้าง​พระวิหาร ก็​บ่มี​ความหมาย​อะหยัง แต่​ถ้า​คน​ใด​สาบาน​อ้าง​คำ​ของ​พระวิหาร เขา​จะ​ต้อง​เยียะ​ตวย​กำ​สาบาน​ตี้​ได้​อ้าง​แล้ว​นั้น​หื้อ​ได้’