Search form

มัทธิว 23:28

28เหมือน​กับ​หมู่​เจ้า ตี้​หื้อ​คน​หัน​ว่า​เป๋น​คน​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม แต่​แต๊ๆ ใน​ตั๋ว​เจ้า​มี​ความ​หน้า​ซื่อ​ใจ๋​ก๊ด​กับ​ความ​บ่ดี​เต๋ม​ไป​หมด