Search form

มัทธิว 23:3

3อะหยัง​ตี้​เขา​สอน ก็​หื้อ​เจื้อ​ฟัง​กับ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​กำสอน​นั้น แต่​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ ห้าม​เยียะ​ตวย​เน่อ ย้อน​ว่า​คน​หมู่​นี้​สอน​อย่าง​นึ่ง แต่​เยียะ​แหม​อย่าง​นึ่ง