Search form

มัทธิว 23:39

39เฮา​ขอ​บอก​เจ้า​ตังหลาย​ไว้​เน่อ​ว่า ตั้งแต่​นี้​ต่อ​ไป​ปาย​หน้า เจ้า​ตังหลาย​จะ​บ่หัน​เฮา​แหม​แล้ว จ๋น​กว่า​หมู่​เจ้า​จะ​เอิ้น​ว่า ‘ขอ​พระเจ้า​ปั๋น​ปอน​ผู้​ตี้​มา​ใน​นาม​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า’ ”