Search form

มัทธิว 24:14

14คน​จะ​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ไป​ใคว่​ตึง​โลก เปื้อ​กู้​จ้าด​จะ​ได้ยิน​ข่าวดี​นี้ แล้ว​วัน​สิ้น​โลก​จะ​มา​เถิง